Medarbetare på KI SÖS

Din lön

Vår löneahandläggare heter Ingvar Sundqvist. Ingvar handhar frågor som rör din löneutbetalning.

Lönehandläggare

Ingvar Sundqvist

Telefon: 08-524 866 24
Enhet: Lön
E-post: Ingvar.Sundqvist@ki.se

Adress:
Karolinska Institutet
Universitetsförvalningen
Personalavdelningen, Lön
Att: Ingvar Sundqvist
Nobels väg 5
171 77 Stockholm

Vid sjukdom

Sjukanmäl dig till din närmaste chef eller till HR-administratör Jeanette Öhrman. Är du sjuk mer än sju dagar behöver du läkarintyg som styrker din nedsatta arbetsförmåga. Läkarintyget - Obs! endast sidan 2 - skickar du till vår lönehandläggare Ingvar Sundqvist. Ingvar tar också emot kvitton för läkarbesök och medicin. När du åter är frisk anmäler du det själv via PA-webben (logga in med ditt KI-ID). Vid sjukdom längre än 14 dagar lämnar du en kopia av läkarintyget till Jeanette Öhrman, originalet skickar du till Försäkringskassans inläsningcentral, 839 88  Östersund.

Friskvård

Hälsoinspiratör på institutionen är Britta Barkeling.

På Södersjukhuset finns Hälsoteamet (hiss G, plan 0). Hälsoteamet erbjuder gruppträning och gym för anställda vid KI SÖS. Medlemskort finns att köpa vid Södersjukhusets informationsdisk och kostar 1500 kr/år alterantivt 750 kr/halvår (juli-dec).

Hälsoteamets öppettider:
Måndag 08.00-19.00
Tisdag 08.00-19.00
Onsdag 06.30-19.00
Torsdag 08.00-19.00
Fredag 06.30-18.00
Helger och röda dagar stängt.

 

Arbetsmiljöombud

Skyddsombud

Eva Hjertquist Duräng är institutionens skyddsombud. Eva kan du kontakta i arbetsmiljöfrågor, både fysiska och psykosociala.

Likabehandlingsombud

Michael Santesson vänder du dig till med frågor kring lika vilkor eller vill rapportera misstanke om diskriminering eller särbehandling.

Ombud Miljö- och hållbar utveckling

Lena Guldevall är kontaktperson för Miljö- och hållbarhetsarbetet på KI SÖS.

Administration