Manualer och vägledning

This page in English

Här hittar du de blanketter, dokument och handböcker som finns för ekonomi och inköp.

Handböcker

Redovisning och UBW

Ekonomihandboken
Handbok - EFH
UBW-handboken

Inköp

Inköpshandbok
E-handel

Blanketter

Förbättringsutgifter
Förmedling av bidrag, uppdrag samt anläggningsflytt
Fysisk anläggning
Kostnadsfördelning av anläggningstillgång
Kostnadsfördelning av anläggningstillgång - Infrastrukturrådet (IR)
Utlägg enligt bilaga - icke-anställd

Mallar

Betalningsuppdrag valutakonton
Bokföringsorder
Budgetmall inläsning UBW 
Deltagarförteckning representation
Intrastat
Kundfaktura underlag
Manuell utbetalning
Manuell utbetalning - 
Offertförfrågan
Kontraktmall konsultuppdrag

Manualer

UBW

AT-modulen
Avtalsreskontra Self Service WebInfo
Avtalsreskontran
Behörighetsblankett
Budget och inläsning
Förattesterad plan - ansökan
Förattesterad plan - ekonom
Intern bokföringsorder
Kontroll status på leverantörsfaktura
Kundfakturering
Unit4 appar (swe)
Unit4 apps (eng)
Underhåll relationer

Övrigt

Forskarflytt
Guide för samfinansiering - klient
Guide för samfinansiering - webb
Inläsning av Bokföringsorder via Excelerator
Manuella utbetalning
Omkontering och reversering
Konteringsguide representation och gåvor
Kontoplan
Kapitalföring av bidrags- och uppdragsmedel
Rutin för bokning av samfinansiering

Riktlinjer

Svenska utbetalningar via Primula
Mutbrott
Upphandlingsregler

Beslut

Lönekostnadspålägg 2018
Lönekostnadspålägg 2017
Lönekostnadspålägg 2016

Övrigt

Presentation frukostmöte redovisning mars 2017 
Presentation frukostmöte redovisning maj 2017
Presentation frukostmöte redovisning september 2017
Presentation frukostmöte redovisning november 2017
Presentation frukostmöte redovisning mars 2018
Presentation frukostmöte redovisning maj 2018

Länkar