Manualer och vägledning

This page in English

Här hittar du de blanketter, dokument och handböcker som finns för ekonomi och inköp.

Handböcker

Redovisning och UBW

Ekonomihandboken
Handbok - EFH
UBW-handboken

Inköp

Inköpshandbok
E-handel

Blanketter

Förbättringsutgifter
Förmedling av bidrag, uppdrag samt anläggningsflytt
Fysisk anläggning
Kostnadsfördelning av anläggningstillgång
Utlägg enligt bilaga - icke-anställd

Mallar

Betalningsuppdrag valutakonton
Bokföringsorder
Budgetmall inläsning UBW 
Deltagarförteckning representation
Intrastat
Kundfaktura underlag
Manuell utbetalning
Manuell utbetalning - EPN

Offertförfrågan
Kontraktmall konsultuppdrag

Manualer

UBW

AT-modulen
Avtalsreskontra Self Service WebInfo
Avtalsreskontran
Behörighetsblankett
Intern bokföringsorder
Kontroll status på leverantörsfaktura
Kundfakturering
Underhåll relationer
Budget och inläsning

Övrigt

Forskarflytt
Inläsning av Bokföringsorder via Excelerator
Omkontering och reversering
Konteringsguide representation och gåvor
Kontoplan
Kapitalföring av bidrags- och uppdragsmedel
Rutin för bokning av samfinansiering

Riktlinjer

Upphandlingsregler
Mutbrott

Beslut

Lönekostnadspålägg 2018
Lönekostnadspålägg 2017
Lönekostnadspålägg 2016

Övrigt

Presentation frukostmöte redovisning mars 2017 
Presentation frukostmöte redovisning maj 2017
Presentation frukostmöte redovisning september 2017
Presentation frukostmöte redovisning november 2017

Länkar