Manualer och anvisningar för Ladok

Anvisningar, KIs lokala manualer och nationella lathundar för dig som arbetar i Ladok på KI. Här hittar du även instruktionsfilmer för hur du utför vissa uppgifter.