Manualer och anvisningar för Ladok

Anvisningar och manualer för dig som arbetar i Ladok på KI. Här hittar du även instruktionsfilmer för hur du utför vissa uppgifter. 

Manualer

Nationellt utbildningsmaterial

Instruktionsfilmer på KI Play

Översikt över alla tillgängliga instruktionsfilmer för nya Ladok-systemet i KI Play.