Manual - VPN för Android

This page in English

VPN används när du arbetar på distans och vill nå KI:s nät och interna resurser - till exempel gemensamma mappar på en filserver.

VPN på Android

För att använda VPN-tjänsten behöver du först ladda ner och installera en VPN-klient på din Android.

Gå till Google Play, och sök efter appen "Cisco AnyConnect". 

Installera appen och öppna den. 

Skapa en ny anslutningsprofil genom att klicka på Avancerade inställningar och lägg till serveradressen vpn.ki.se.

Starta VPN

När VPN-klienten är installerad och profilen skapad ansluter du till KI genom att starta VPN-klienten.

För att ansluta drar du knappen AnyConnect VPN åt sidan. 

Du loggar in med ditt KI-login, samma som för ditt e-postkonto.

Tvåstegsverifiering

När du loggat in kommer du istället för att direkt anslutas till nätverket få upp fönster där du uppmanas ange din tillfälliga automatiskt skapade kod. 

Första inloggningen med tvåstegsidentifiering - installation och aktivering

Första gången du loggar in efter din användare migrerats till att använda tvåstegsidentifiering kommer du i samband med att uppmaningen att ange kod få ett meddelande om hur du installerar och aktiverar appen PointSharp i din smarta telefon. Appen PointSharp är den som kommer ge dig koden som krävs för att senare kunna logga in. Meddelandet till dig skickas som SMS om du har ditt mobiltelefonnummer registrerat i KI:s gemensamma Active Directory, i annat fall kommer meddelandet som e-post. 

Exempel på e-post:

Från: KI Secure Login Service [mailto:noreply@ki.se] 
Skickat: den 29 september 2016 14:55
Till: Some Name <ditt.namn@ki.se>
Ämne: KI Secure Login Service notification
Prioritet: Hög
Ladda ned appen från http://ps.cloudapp.net/  Aktiveringskoden är: 71XXXXXX

Download the client from http://ps.cloudapp.net/ Activation code: 71XXXXXX

Exempel på SMS:

Klicka på nedladdningslänken på din smarta telefon och installera appen PointSharp. Starta därefter appen och fyll i aktiveringskoden som står med i meddelandet du fick.

Observera: Då nedladdning, installation och aktivering av appen PointSharp tar längre tid än tiden som kodangivningsfönstret är aktivt kommer det första inloggningsförsöket med kod misslyckas. Inloggning startar då om så ange ditt användarnamn och lösenord igen och klicka sedan på uppdaterasymbolen i appen PointSharp för att få en ny inloggningskod.

Normal användning fortsättningsvis

När appen PointSharp är installerad måste den startas i samband med inloggning med VPN till KI. Inloggningskoden som finns angiven i appen är den kod du ska ange i kodangivningsfönstret i VPN-klienten. Funktionerna kopiera och klistra in är att rekommendera.

När du angivit korrekt inloggningskod ska du bli ansluten till KI.

Då VPN krypterar all trafik är den känslig för störningar. Det innebär att om du som exempel använder din telefon för att ansluta till Internet kan det finnas risk att det funkar mindre bra.

Frågor

Om du har några frågor eller problem relaterat till VPN, vänligen kontakta IT-supporten.