Maj och Lennart Lindgrens stiftelse för medicinhistorisk forskning

This page in English

Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Maj och Lennart Lindgrens stiftelse, vars syfte är att främja medicinhistorisk forskning.

Ändamål

Aktuella medel avser ett stipendium att tilldelas forskare för publicering av ett värdefullt medicinskt arbete. Medel ur stiftelsen kan även sökas för angelägen medicinhistorisk forskning.

Behörighet

Forskare inom medicinhistoria.

Belopp

De beviljade beloppen varierar normalt mellan 30 000 och 130 000 kronor per person.

Ansökan

Ansökan ska göras manuellt. Ansökan ska innehålla ifylld ansökningsblankett samt bilagorna nedan. Ansökan kan skickas på mail i pdf-format, till fonder@ki.se alternativt skickas med post. Sista ansökningsdag är den 18 september 2018, klockan 14.00.

Adress:

Karolinska Institutet
Maj och Lennart Lindgrens stiftelse
Grants Office
Nobels väg 15 A
171 77 Stockholm

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av Styrelsen för forskning och meddelas samtliga sökande via e-post i november.

Bilagor

  1. CV
  2. Forskningsprogram
  3. Publikationslista

Kontakt

För frågor gällande utlysningen var vänlig och maila till: fonder@ki.se