LÖST: Profilsidor saknar information

Publicerat 2017-04-03 13:09. Uppdaterat 2017-04-09 21:17

Informationen som hämtas från KIMKAT till profilsidor och kontaktkort på ki.se saknas helt eller delvis för närvarande. IT arbetar på att åtgärda problemet.

Kontakta webbteamet om ni fortfarande upplever att det saknas information.

Webbpublicering