LÖST: Nätproblem på stora delar av KI.

Publicerat 2018-01-12 14:36. Uppdaterat 2018-01-17 10:38This page in English

Alfred nobels allé 8 (ANA8), Framtidens Lab har stora nätproblem just nu.

2018-01-15 10:07 Det är även problem på stora delar av KI, hörsalar med mera.

Det gäller både Wifi och nätverk via kabel.

Felsökning och åtgärder pågår