LÖST: Nätproblem i Aula Medica

Publicerat 2017-04-03 15:04. Uppdaterat 2017-04-03 17:20

Ett större nätproblem har uppdagats i Aula Medica, tekniker är där och felsöker.

Problemen verkar nu vara lösta.