LÖST: KI Mail problem

Publicerat 2019-03-01 07:45. Uppdaterat 2019-03-05 10:15This page in English

Felåtgärd utförd, fungerar för de flesta.

Det kan förekomma följd problem, kontakta då it-support@ki.se.

Ska gå att logga in på https://email.ki.se om din mailklient inte fungerar.

Ibland hjälper omstart av mailklienten för att den ska komma igång.