LÖST: Driftstörning nät NVS

Publicerat 2017-03-28 17:25. Uppdaterat 2017-03-30 10:17

2017-03-29 kl 13.10

Nätet fungerar åter

Tidigare info (2017-03-28):

Just nu upplever vi en driftstörning på nät som i första hand berör NVS i Flemingsberg.

Detta innebär att man enbart kommer åt internet och KI-resurser via trådlöst och VPN

Felsökning pågår