LÖST: Avbrott i tjänsten KIMKAT 190206

Publicerat 2019-02-04 15:49. Uppdaterat 2019-02-07 13:52

KIMKAT kommer att ligga nere pga akut underhållsarbete 190204 mellan 15-16