Löneväxling

This page in English

Du som är tillsvidareanställd på Karolinska Institutet och är 23 år eller äldre kan löneväxla till pension. 

Löneväxling innebär att ett avdrag görs på din bruttolön med ett valfritt belopp som placeras i ditt pensionssparande. Du väljer själv hur stort belopp som ska dras av, men det finns en övre och undre gräns för beloppets storlek. Löneväxling är förmånligt genom att bruttolönen blir lägre, vilket medför att skatten för den anställde och arbetsgivarens avgifter minskar.  

För dig som har en månadslön under gränsen för intjänande av allmän pension (43309kr per månad för 2019) är löneväxling inte alltid förmånligt, eftersom det innebär att den allmänna pensionen blir lägre.

Innan du börjar löneväxla bör du ha läst igenom "Regler och anvisningar för löneväxling vid Karolinska Institutet"

Villkoren i sin helhet samt blanketter finner du under rubriken dokument på denna sida.

Administration