Lönesättning av nyanställda inför lönerevisionen

Publicerat 2019-02-05 12:46. Uppdaterat 2019-02-05 12:50

Nya medarbetare som börjar på KI efter den 1 april ska lönesättas i 2019 års löneläge om det inte finns särskilda skäl. Glöm inte att notera detta på anställningsavtalet.

Kontaktperson:

HR-specialist

Jenny Wärnlund

Telefon: 08-524 866 36
Enhet: Förhandlingsenheten
E-post: jenny.warnlund@ki.se