Lönerevision 2018

Publicerat 2017-12-21 13:00. Uppdaterat 2017-12-22 07:40This page in English

Nästa lönerevision kommer att ske den 1 april 2018 för samtliga anställda vid KI. Nästa lönerevision därefter sker per den 1 oktober 2019.

Orsaken till att lönerevisionerna 2017 och 2018 slås ihop är att skapa ett större utrymme för lönejusteringar.

Lönerevision vid institutionerna ska genomföras under perioden 1 februari – 1 april, 2018. Nya löner beräknas kunna betalas ut med aprillönen.

För medlemmar i förbund inom Saco-S samt för oorganiserade medarbetare sker lönerevisionen genom lönesättande samtal (medarbetarsamtal 2).

Beträffande medlemmar i OFR/S,P,O och Seko revideras de aktuella lönerna genom förhandling mellan parterna under första kvartalet 2018.