Lokala resor

This page in English

Här finns information om resor med taxi, egen bil, hyrbil, tåg, lokala resor med kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Du ska alltid använda kollektivtrafiken i första hand vid lokala resor. Vid SMS-biljetter ska du föra "reseanteckningar” för att få ersättning. Med reseanteckningar menas kostnad, betalningssätt, resans tidpunkt och transportmedel. För resor mellan campusområdena i Solna och Huddinge ska du använda pendelbussen när turlistan passar.

Hyrbil

KI har avropat från det statliga ramavtalet för hyrbilar. Avtalet är uppdelat under två kategorier: Reserelaterade förhyrning och övrig förhyrning. Läs mer om avtalet på avropa.se. Det går att boka hyrbilar både i Sverige och utanför Norden med resebyrån. Försäkring för hyrbilar utanför norden är täckt om man bokar med resebyrån.

Taxi

Ramavtalsleverantören för Taxitjänster, My Cab, har meddelat att de inte längre kan leverera taxitjänster i enlighet med ramavtalets villkor för Storstockholm.

Med anledning av detta går det inte längre att göra bokningar via Kammarkollegiets ramavtal.

Kammarkollegiet har startat en ny upphandling med målet att ha ett nytt avtal färdigt vid årsskiftet 2018-2019

Under tiden tills Kammarkollegiet får fram ett nytt avtal kan ni temporärt använda Taxi Stockholm för bokningar i Stockholm

För att sätta upp ett konto skicka mail till: kund@taxistockholm.se

Dom behöver namn på kontakt person för kontot, mobil nummer, Institutions namn, organisations nummer  och ZZ- kod.

Detta medför dessutom att ingen kontant- eller betalkortshantering behövs. För billigare priser välj samtransport när du bokar.

Taxi och flygtaxi bokning

Du kan även i samband med en resebokning hos resebyrån boka flygtaxi.  

Tåg

SJ kan användas för att boka tågresor i Sverige. Tåg kan du boka själv hos SJ, antingen på deras hemsida eller på telefon 0771-75 75 55

Du behöver din institutions kundnummer när du gör en bokning. Kontakta institutionens administrativa chef. Det finns möjlighet att boka tåg via resebyrån.

Egen bil

Du kan använda egen bil vid inrikes resa om KI anser att det är det lämpligaste färdmedlet. Egen bil kan anses som lämpligaste färdmedel vid följande tillfällen:

  • om du fraktar tung och skrymmande bagage för KIs räkning
  • om du har två eller fler passagerare som ska till samma förrättning
  • om du gör en tidsvinst

KI betalar ersättning för trängselskatt. Du måste bifoga kvitto eller kopia av kontoutdrag med reseräkningen

Administration