Lokala resor

This page in English

Här finns information om resor med taxi, egen bil, hyrbil, tåg, lokala resor med kollektivtrafik

Kollektivtrafik

Du ska alltid använda kollektivtrafiken i första hand vid lokala resor. Vid SMS-biljetter ska du föra "reseanteckningar” för att få ersättning. Med reseanteckningar menas kostnad, betalningssätt, resans tidpunkt och transportmedel. För resor mellan campusområdena i Solna och Huddinge ska du använda pendelbussen när turlistan passar.

Hyrbil

KI har avropat från det statliga ramavtalet för hyrbilar. Avtalet är uppdelat under två kategorier: Reserelaterade förhyrning och övrig förhyrning. Läs mer om avtalet på avropa.se. Det går att boka hyrbilar både i Sverige och utanför Norden med resebyrån. Försäkring för hyrbilar utanför norden är täckt om man bokar med resebyrån.

Taxi

KI har avropat från det statliga ramavtalet för Taxi. Bokningar av Taxi ska göras med MPSS. Läs mer om avtalet på avropa.se. För att boka online eller via telefon bör man ha en kundprofil hos TPSS. Taxin kan bokas i förväg, ”på stan” och i samband med en flygresa. Efter bokningen är gjord skickas en bekräftelse per mejl om tid, plats och pris för hela resan. Denna ska användas för att bestyrka att fakturan är korrekt. Detta medför dessutom att ingen kontant- eller betalkortshantering behövs. För billigare priser välj samtransport när du bokar.

Taxi och flygtaxi bokning

Bokning via telefon: 0771-55 56 66
Bokning på webben: mycab.se 

Du kan även i samband med en resebokning hos resebyrån boka flygtaxi.  

Tåg

SJ kan användas för att boka tågresor i Sverige. Tåg kan du boka själv hos SJ, antingen på deras hemsida eller på telefon 0771-75 75 55

Du behöver din institutions kundnummer när du gör en bokning. Kontakta institutionens administrativa chef. Det finns möjlighet att boka tåg via resebyrån.

Egen bil

Du kan använda egen bil vid inrikes resa om KI anser att det är det lämpligaste färdmedlet. Egen bil kan anses som lämpligaste färdmedel vid följande tillfällen:

  • om du fraktar tung och skrymmande bagage för KIs räkning
  • om du har två eller fler passagerare som ska till samma förrättning
  • om du gör en tidsvinst

KI betalar ersättning för trängselskatt. Du måste bifoga kvitto eller kopia av kontoutdrag med reseräkningen

Administration