Lokala och centrala kollektivavtal

Lokala kollektivavtal 2017

Lokala kollektivavtal 2016

Lokala kollektivavtal 2015

Lokalt kollektivavtal 2014

Datum när avtalet skrevs på , att ange till Försäkringskassan: 140604

Lokala kollektivavtal 2013

Datum när avtalet skrevs på, att ange till Försäkringskassan: 131004

Lokala kollektivavtal 2012

Datum när avtalet skrevs på, att ange till Försäkringskassan: 121004

Lokalt kollektivavtal 2010

Centrala kollektivavtal 2010

Avtal