Lokala huvudredaktörer på ki.se

This page in English

Varje institution har en lokal huvudredaktör som har övergripande ansvar för struktur, innehåll och samordning på institutionens webbplats(er).

Institutet för miljömedicin (IMM):
Anna Persson

Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut):
Mattias Renström

Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB):
Linda Lindell

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS):
Ida Rutström (huvudredaktör)
Charlotte Brandt (biträdande huvudredaktör)

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa):
Charlotte Brandt

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS):
Cecilia Bodén

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS):
Åsa Malmquist

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC):
Agneta Wittlock

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS):
Malin Wirf

Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH):
Britt Masironi-Malm (huvudredaktör)
Jobel Teklebrhan (biträdande huvudredaktör)

Institutionen för laboratoriemedicin (LabMed):
Christina  Sundqvist (Sandström)

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME):
Charlotte Brandt (huvudredaktör)
Ida Rutström (biträdande huvudredaktör)

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH):
Emma Karlsson (huvudredaktör)
Dimitra Vasileiadi (biträdande huvudredaktör) 

Institutionen för medicin, Solna (MedS):
Veronica Ebbersten Lindholm 

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB):
Tabea Kemna

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB):
Gunilla Sonnebring (huvudredaktör)
Anna Berglund (biträdande huvudredaktör)

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC):
John Sennett

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK):
Lilian Pagrot

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS):
Annika Clemes (huvudredaktör)

Institutionen för neurovetenskap (Neuro):
Charlotte Brandt

Institutionen för odontologi (DentMed):
Anna Manfredsson

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat):
Erika Rindsjö

Förutom lokala huvudredaktörer finns också många fler webbredaktörer som ansvarar för olika delar av våra webbplatser. 

Webbpublicering