Lokala frysfacilitetsgruppen ANA 8

This page in English

Lokala frysfacilitetsgruppen ANA 8 består av representanter från inflyttade institutioner vars uppdrag är att ta emot core-larm (syrgaslarm och nödstoppslarm) samt att vara lokal kontaktperson gentemot Facility Management (FM).

Institutionen för laboratoriemedicin

Forskare

Lars Frelin

Telefon: 08-524 836 32
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Lars.Frelin@ki.se

Laboratoriesamordnare

Cecilia Ström

Enhet: Katarina Le Blanc BMA
E-post: cecilia.strom@ki.se

Institutionen för medicin, Huddinge

Biomedicinsk analytiker

Lena Radler

Telefon: 08-524 838 65
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Lena.Radler@ki.se

Biomedicinsk analytiker

Elisabeth Henriksson

Telefon: 08-524 838 65
Enhet: Centrum för infektionsmedicin
E-post: Elisabeth.Henriksson@ki.se

Institutionen för Odontologi

Forskningssamordnare

Nikolce Tudzarovski

E-post: nikolce.tudzarovski@ki.se

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Biomedicinsk analytiker

Annika Goos

Enhet: Enheten för obstetrik och gynekologi
E-post: annika.goos@ki.se