Lokal nomineringskommitté vid Karolinska Institutet

This page in English

Gruppen har till uppdrag att utse en kandidat bland de lärare och lärarlag som nomineras vid Karolinska Institutet. Förslaget till kandidat presenteras för den centrala priskommittén som utser pristagare. Varje deltagande lärosäte är representerad i den centrala priskommittén. Beslutet om pristagare ska fattas årligen vid det sedvanliga dekanmötet som äger rum i maj månad.

Ledamöter i nomineringskommittén

  • Ledarmöter kommer utses inom kort. Uppdateras januari 2019.
  • Medicinska föreningen, Vakant
  • Odontologiska föreningen, Vakant
  • Kontakt: Emma Hägg, administrativ samordnare