Lokal nomineringskommitté vid Karolinska Institutet

This page in English

Gruppen har till uppdrag att utse en kandidat bland de lärare och lärarlag som nomineras vid Karolinska Institutet. Förslaget till kandidat presenteras för den centrala priskommittén som utser pristagare. Varje deltagande lärosäte är representerad i den centrala priskommittén. Beslutet om pristagare ska fattas årligen vid det sedvanliga dekanmötet som äger rum i maj månad.

Ledamöter i nomineringskommittén

  • Lars Henningsohn, ordförande i beredningsgruppen för undervisning och lärande
  • Tanja Tomson, ledamot i beredningsgruppen för undervisning och lärande, ledamot i beredningsgruppen för internationalisering och samordnare för CLK (Centrum för lärande och kunskap), ledamot i den centrala priskommittén
  • Jennifer Valcke, pedagogisk utvecklare vid CLK
  • Medicinska föreningen, Vakant
  • Odontologiska föreningen, Vakant
  • Kontakt: Monika Berge, administrativ samordnare