Licentiatlunch

This page in English

Forskarstuderande som tar en licentiatexamen bjuds till en lunch med vicerektor för forskning och representanter från Disputationskommittén. Vid detta tillfälle delas diplom ut till de licentiater som närvarar.

Lunchen hålls en gång per år i juni. Nästa tillfälle blir den 11 juni 2019

Licentiaten får bjuda en handledare och en medföljande gäst.

Inbjudan per e-post skickas ca två månader innan lunchtillfället till de som har försvarat en licentiatavhandling sedan föregående tillfälle.

Licentiater som är aktuella för att bjudas till lunchen ombedes vänligen meddela KIs enhet för akademiska ceremonier sin aktuella e-post adress till: osa@ki.se