Licensansvariga vid institutionerna

This page in English

Progamvaror under KI:s avtal (Microsoft, Select, statistikprogram) administreras av institutionernas Licensanvarig. Vid frågor eller beställningar ska du vända dig till licensansvarig på din institution.

BioNut (H2), Institutionen för biovetenskaper och näringslära

IT-tekniker

Anders Lindholm

Telefon: 08-524 810 12
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Anders.Lindholm@ki.se

Forskningsingenjör

Erik Lundgren

Telefon: 08-524 810 11
Enhet: Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), H2
E-post: Erik.Lundgren@ki.se

CLINTEC (H9), Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

it-support@ki.se
08-524 822 22

CMB (C5), Institutionen för cell- och molekylärbiologi

it-support@ki.se
08-524 822 22

CNS (K8), Institutionen för klinisk neurovetenskap

IT-ansvarig

Christian Garheden

Telefon: 08-524 832 07
Enhet: Central administration
E-post: Christian.Garheden@ki.se

IT-tekniker

Christian Dalin

Telefon: 08-524 832 77
Enhet: Central administration
E-post: christian.dalin@ki.se

ETV (Swetox) Enheten för toxikologisk vetenskap

FyFa (C3), Institutionen för fysiologi och farmakologi

it-support@ki.se
08-524 822 22

IMM (C6), Institutet för miljömedicin

IT-ansvarig

Åke Wallin

Telefon: 08-524 874 48
Enhet: Administration
E-post: ake.wallin@ki.se

IT-tekniker

Martin Sjöberg

Enhet: Administration
E-post: martin.sjoberg@ki.se

KBH (K6), Institutionen för kvinnors och barns hälsa

IT-samordnare

Jobel Teklebrhan

Telefon: 08-524 823 33
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: jobel.teklebrhan@ki.se

KI DS (D1), Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Administratör

Malin Wirf

Telefon: 08-123 564 97
E-post: malin.wirf@ki.se

KI SÖS (S1), Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Administratör

Britta Barkeling

Telefon: 08-524 875 73
Enhet: Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1
E-post: Britta.Barkeling@ki.se

it-support@ki.se
08-524 822 22

KIB (CB), Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

IT-tekniker

Marcos Cavieres

Telefon: 08-524 841 32
Enhet: Enheten för Drift & Service
E-post: Marcos.Cavieres@ki.se

KM (KM), Komparativ medicin

it-support@ki.se
08-524 822 22

LabMed (H5), Institutionen för laboratoriemedicin

it-support@ki.se
08-524 822 22

LIME (C7), Institutionen för lärande, informatik, management och etik

IT-samordnare

Ludvig Andersson

Telefon: 08-524 837 63
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: ludvig.andersson@ki.se

IT-tekniker

Erik Attoff

Telefon: 08-524 822 75
Enhet: Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9
E-post: erik.attoff@ki.se

MBB (C2), Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

it-support@ki.se
08-524 822 22

MEB, (C8), Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Administratör

Martina Stolt

Telefon: 08-524 824 22
E-post: martina.stolt@ki.se

Drifttekniker

Henrik Norberg

Telefon: 08-524 824 78
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: henrik.norberg@ki.se

MedH (H7), Institutionen för medicin, Huddinge

it-support@ki.se
08-524 822 22

MedS (K2), Institutionen för medicin, Solna

Anknuten

Magnus Mossfeldt

Telefon: 073-903 93 34
E-post: Magnus.Mossfeldt@ki.se

Klinisk Epidemiologi

IT-ansvarig

Farzad Hedayaty

Enhet: Forskargrupp M Fored
E-post: farzad.hedayaty@ki.se

MMK (K1), Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

IT-samordnare

Jan-Erik Kaarre

Telefon: 08-517 794 09
Enhet: Administration
E-post: jan-erik.kaarre@ki.se

MTC (C1), Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

it-support@ki.se
08-524 822 22

Neuro (C4), Institutionen för neurovetenskap

it-support@ki.se
08-524 822 22

NVS (H1), Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

it-support@ki.se
08-524 822 22

ODONT (OF), Institutionen för odontologi

Systemadministratör

Jörgen Jönsson

Telefon: 08-524 880 26
Enhet: OF.Administrativa avdelningen
E-post: Jorgen.Jonsson@ki.se

OnkPat (K7), Institutionen för onkologi-patologi

IT-samordnare

Jobel Teklebrhan

Telefon: 08-524 823 33
Enhet: Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH), K6
E-post: jobel.teklebrhan@ki.se

PHS (K9), Institutionen för folkhälsovetenskap

it-support@ki.se
08-524 822 22

UF, Universitetsförvaltningen

it-support@ki.se
08-524 822 22