Ledningsvy

Ledningsvy innehåller information från fyra av KI:s källsystem – UBW, Primula, Ladok samt bibliometri. Ledningsvy är ett ledningsverktyg där man enkelt får en övergripande bild av KI eller en vald institution.

Målgrupp

Målgruppen för Ledningsvy är primärt KI:s ledning, prefekter och administrativa chefer på institutionerna samt annan personal som är i behov av en översiktsbild av KI och institutionerna avseende ekonomi, personal, studentdata samt bibliometri.

Innehåll

Ledningsvy är uppdelad i tre olika områden:

  • Översikt – här visas ett antal fastslagna nyckeltal för KI totalt eller en specifik institution. Även olika tidsperioder kan väljas.
  • Institutionsrapporten – visar en utförlig sammanställning per vald institution från de fyra senaste årsredovisningarna avseende ekonomiska värden, bibliometrisk data, data utbildning grund- och avancerad (UGA) nivå och forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) samt personaldata.
  • Myndighetskapital – två olika rapporter ger möjlighet att se myndighetskapitalets utveckling från 2010 och framåt dels övergripande och dels per vald institution.

Behörighet

För att få behörighet till VIS skall du fylla i behörighetsblanketten som du hittar längst ner på sidan under "Dokument". Administrativ chef, prefekt eller motsvarande skall skriva under ansökan. Maila sedan blanketten till vis@ki.se så läggs din behörighet upp.

Inloggning

Logga in med ditt vanliga användarnamn (KI-ID) och lösenord som du använder när du loggar in i KI:s mailsystem.

Logga in här

Support

Om du har tekniska poblem med VIS kan du söka i sammanställningen över vanliga inloggningsproblem som du hittar under FAQ VIS under "Dokument" längst ner på sidan. Om problemet kvarstår och är av teknisk karaktär kontakta it-support@ki.se. Har du några frågor om innehållet i VIS kontakta vis@ki.se.

Handledning och utbildning

Handledning avseende Ledningsvy hittar du under "Dokument" längst ner på sidan. Vi håller utbildning utefter behov - om du önskar utbildning i VIS så maila till vis@ki.se så återkommer vi när vi har tillräckligt många anmälningar. Vi utför även institutionsutbildningar - om ni ser ett behov av att vi kommer och besöker er institution och informerar om VIS så maila vis@ki.se.