Ledningsrådet

This page in English

Ledningsrådet är ett berednings- och samordningsorgan för rektor men också för andra beslutande organ vid universitetet.

I ledningsrådet ingår:

  • Rektor
  • Prorektor
  • Dekan styrelsen för utbildning
  • Dekan styrelsen för forskarutbildning
  • Dekan styrelsen för forskning
  • Universitetsdirektör
  • Vicedekan infrastruktur
  • Planeringsdirektör
  • Kommunikationsdirektör
  • Två studentrepresentanter

Ledningsrådet sammanträder varannan vecka. Mötena ska följa en i förväg utsänd dagordning.

Länkar