Ledningsgrupp och Institutionsråd

Grupperna består av prefekt samt representanter från olika verksamheter på KI SÖS och Södersjukhuset.

Ledningsgrupp

Medlemmar Funktion
Per Tornvall Ordförande, prefekt
Per-Olof Larsson Administrativ chef
Katarina Bohm Biträdande prefekt
Christer Svensén Studierektor Forskarutbildningen
Sari Ponzer Representant SÖS
Cesare Patrone Forskarrepresentant
Caroline Nilsson Forskarrepresentant

Institutionsråd

Medlemmar Funktion
Per Tornvall Prefekt
Per-Olof Larsson Administrativ chef
Katarina Bohm Biträdande prefekt, ordförande Beredningsgruppen för utbildning
Inger Kull Ordförande Beredningsgruppen för forskning
Christer Svensén Studierektor Forskarutbildningen
Eva Berggren Broström Representant SÖS
Anders Åhlin Lärarrepresentant
Lena Guldevall TA-personal
Vakant Doktorandrepresentant
Sanaz Moumeni / Alexander Shalan Ottosson Studentrepresentanter
Karin Horstmann Leifland Suppleant
Lena Marions Suppleant lärare
Annikka Klemi Haraldsson Suppleant TA-personal
Jeanette Öhrman Sekreterare
Ledning