Ledningsgrupp och Institutionsråd

Grupperna består av prefekt samt representanter från olika verksamheter på KI SÖS och Södersjukhuset.

Ledningsgrupp

Medlemmar Funktion
Per Tornvall Ordförande, prefekt
Per-Olof Larsson Administrativ chef
Katarina Bohm Biträdande prefekt
Christer Svensén Studierektor Forskarutbildningen
Sari Ponzer Representant SÖS
Anna Nopp Forskarrepresentant
Caroline Nilsson Forskarrepresentant

Institutionsråd

Medlemmar Funktion
Per Tornvall Prefekt, ordförande
Per-Olof Larsson Administrativ chef
Katarina Bohm Biträdande prefekt, GUA, UN, Bfu
Inger Kull Representant SÖS/SLL,  Bff
Christer Svensén Forskarrepresentant / FUA
Eva Berggren Broström Representant SLL
Anders Åhlin Lärarrepresentant
Lena Guldevall TA-personal
Vakant Doktorandrepresentant
Caroline Sjöstedt Studentrepresentant
Karin Horstmann Leifland Suppleant SLL
Lena Marions Suppleant lärare
Annikka Klemi Haraldsson Suppleant TA-personal
Jeanette Öhrman Sekreterare
Ledning