Ledningsgrupp och Institutionsråd

Grupperna består av prefekt samt representanter från olika verksamheter på KI SÖS och Södersjukhuset.

Ledningsgrupp

Medlemmar Funktion
Per Tornvall Ordförande, prefekt
Åsa Misic Tf. administrativ chef
Katarina Bohm Biträdande prefekt
Christer Svensén Studierektor Forskarutbildningen
Sari Ponzer Representant SÖS
Anna Nopp Forskarrepresentant
Caroline Nilsson Forskarrepresentant

Institutionsråd

Medlemmar Funktion
Per Tornvall Prefekt, ordförande
Åsa Misic Tf. administrativ chef
Katarina Bohm Biträdande prefekt, GUA, UN, Bfu
Inger Kull Representant SÖS/SLL,  Bff
Christer Svensén Forskarrepresentant / FUA
Eva Berggren Broström Representant SLL
Anders Åhlin Lärarrepresentant
Lena Guldevall TA-personal
Vakant Doktorandrepresentant
Caroline Sjöstedt Studentrepresentant
Karin Horstmann Leifland Suppleant SLL
Lena Marions Suppleant lärare
Annikka Klemi Haraldsson Suppleant TA-personal
Jeanette Öhrman Sekreterare
Ledning