Ledarstöd

This page in English

Utveckling av organisation, team och ledarskap

Har du som ledare/chef behov av att utveckla arbetssätt, delaktighet, samarbete m m vid din institution/avdelning/enhet eller team? Syftet är naturligtvis att tillsammans bli effektivare och nå bättre arbetsresultat och engagemang.

Är det här något du vill ha hjälp med ”skräddarsys” i samarbete med dig åtgärder eller program som kan vara lämpliga för den aktuella situationen.

Personlig/strategisk rådgivning om ledarskap

Ledare vid Karolinska Institutet erbjuds möjlighet att få personlig/strategisk rådgivning om frågor som rör ledarskap i vid bemärkelse, allt från en aktuell situation/utmaning som du står inför eller din personliga utveckling som ledare. Vi vill på detta sätt ge snabb, personlig och skräddarsydd kompetensutveckling till dig som ledare.

Rådgivningen finansieras av Karolinska Institutet centralt och innebär inte någon kostnad för institutionen/avdelningen.

Litteratur och forskning

Här finner du tips på litteratur och forskning som är relevant till området "ledarskapsutveckling".

Att tillträda som prefekt. Att tillträda som prefekt, en intervjuundersökning med elva prefekter vid Umeå universitet 2000. Calle Hansson.

Nya teorier – Ny kunskapsproduktion? Några teoretiska perspektiv på IVA:s universitetsframsyn. Peder karlsson & Peter Schilling, SISTER 2006.

Kontaktpersoner

Ledarskapsspecialist

Sandra Helminen

Telefon: 08-524 860 06
Enhet: Kompetensförsörjningsenheten
E-post: sandra.helminen@ki.se