Ledarskapskurs för forskargruppsledare

Publicerat 2017-04-17 23:38. Uppdaterat 2017-04-17 23:43This page in English

Ledarskapskursen för forskargruppsledare syftar till att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsnivå och är ett led i arbetet med KI:s Strategi 2018. Kursen startar i september 2017 och finansieras av Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för forskning.

Ansökningsperiod: 18 april - 16 juni.

Mer information om kursen och ansökningsprocessen

Forskarutbildning