Ledarskap för forskargruppsledare

This page in English

Kursen vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp. Nästa kursstart september 2018.

Bakgrund

I Strategi 2018 bestämde KI att all ”verksamhet ska präglas av ett gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl som den inre som den yttre”. Ett led i arbetet för att säkerställa detta var att anordna en ledarskapsutbildning för forskargruppledare med syfte att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.

Syfte

Forskargruppsledarna har möjlighet att lära sig vilka ansvar och roller som åligger en forskargruppledare i form av juridiska aspekter, dvs. kunna Karolinska Institutets regelverk samt erhålla verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning.

Kursens mål

Kursdeltagarna förväntas efter genomgången kurs:

 • Ha tillförlitlig kunskap om KI-strategiska dokument och vad de innebär.
 • Ha stärkt sin kunskap kring sitt akademiska ledarskap på forskargruppsnivå och kunna använda verktyg för att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö i sin forskargrupp.
 • Känna till och tillämpa KI:s regler och förordningar inom arbetsmiljö, ekonomi, finansiering/avtal och karriärutveckling.
 • Beskriva och reflektera över olika roller, uppgifter, funktioner och ansvar inom akademisk forskning.
 • Kunna använda verktyg för att skapa förutsättningar för dynamisk grupputveckling och kreativa forskningsmiljöer.
 • Reflektera över sin egen ledarroll samt kunna använda verktyg som erhållits under kursen baserat på coaching och feedback.
 • Använda kunskap som förvärvats under kursen för att genomföra en handlingsplan för förändringar och förbättringar av sin forskargrupps arbetsmiljö.

Omfattning

Kursstart 12-13 september 2018, avslutas den 11 april 2019.
Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Upplägg/ innehåll

Kursen inleds med ett internat (två dagar, 12-13 september 2018) då bland annat representanter från KI:s ledning deltar. Dagen innehåller även ämnen som akademiskt ledarskap och inspirerande föreläsningar t.ex. av Professor Thomas Sakmar från Rockefeller University.

Datum för seminarier, se nedan.

Arbetet i smågrupper, de sk. backstage-grupperna innebär åtta träffar på 3 timmar, 13.30-17.00 samma dagar som seminarierna, se nedan. Ytterligare två träffar schemaläggs.

Kursen avslutas med storgruppsseminarium (heldag, 11 april 2019). En webbkurs ingår i kursen och hela kursen hålls på engelska.

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan är öppen till 14 juni

Datum:

 • Internat (två dagar, 12-13 september 2018)
 • Seminarier, 18 okt (kl. 9.00 – 12.30), 15 nov (kl. 9.00 – 12.30), 12 dec (kl. 9.00 – 12.30), 23 jan (kl. 9.00 – 12.30), 20 feb (kl. 9.00–12.30) samt 20 mars (kl. 9.00 – 12.30). Exempel: "Coaching and group dynamics" och "Feedback, perfomance review & conflict handling" samt "Successful scientific writing".
 • Smågrupper, sk backstage-grupper; 9 träffar varav den första 13 sept, därefter (13.30 - 17.00) den 18 okt, 15 nov, 12 dec, 23 jan, 20 feb samt 20 mars. Tilkommer två träffar - en före årsskiftet och en efter.
 • Avslutningsseminarium (heldag, 11 april 2019).
 • En webbkurs ingår i kursen

Språk: Engelska

Obs! Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa senast den 16 juni till: elisabet.lindgren@ki.se

Behörighet och urval

Kursen vänder sig till:

 • disputerad forskare och som är aktiv på Karolinska Institutet eller ett partneruniversitet
 • nya forskargruppledare som har personalansvar för minst två medlemmar i sin grupp.

Obs! Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa till: elisabet.lindgren@ki.se

Om antalet sökande till kursen överstiger antalet platser kommer ett urval att göras.

Antal deltagare: 32

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar eller senare debiteras institutionen 2.500 kr.

Kursledare

Kursen arrangeras av Fakultetsnämnden och kursledare är: Helena Karlström och Kent Jardemark.

Kursledare

Helena Karlström

Telefon: 08-123 939 07
E-post: Helena.Karlstrom@ki.se

Kursledare

Kent Jardemark

Telefon: 076-864 93 48
E-post: Kent.Jardemark@ki.se

Kontakt

Handläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Enheten för medicinsk pedagogik (UME)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

LedningStyrelse