Ledarskap för forskargruppsledare

This page in English

Kursen vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp. Nästa kursstart september 2017.

Bakgrund

KI har i Strategi 2018 bestämt att all ”verksamhet ska präglas av ett gott ledarskap, medarbetarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön, såväl som den inre som den yttre”. Ett led i arbetet för att säkerställa detta är att anordna en ledarskapsutbildning för forskargruppledare med syfte att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.

Syfte

Forskargruppsledarna har möjlighet att lära sig vilka ansvar och roller som åligger en forskargruppledare i form av juridiska aspekter, d.v.s. kunna Karolinska Institutets regelverk samt erhålla verktyg och förhållningssätt som gynnar skapandet av en arbetsmiljö som ger de bästa förutsättningarna för innovativ och nyskapande forskning.

Kursens mål

Kursdeltagarna förväntas efter genomgången kurs:

 • Ha tillförlitlig kunskap om KI:s vision Strategi 2018 och vad den innebär.
 • Ha stärkt sin kunskap kring sitt vetenskapliga ledarskap på forskargruppsnivå och kunna använda verktyg för att skapa en trygg och kreativ arbetsmiljö i sin forskargrupp.
 • Kunna och tillämpa KI:s regler och förordningar inom arbetsmiljö, ekonomi, finansiering/avtal och karriärutveckling.
 • Beskriva och reflektera över olika roller, uppgifter och ansvar inom akademin.
 • Kunna använda redskap från kursen för att skapa förutsättningar för dynamisk grupputveckling och kreativa forskningsmiljöer.
 • Reflektera över sin egen ledarroll samt kunna använda verktyg baserat på coaching och feedback.
 • Använda redskap från kursen för att genomföra en handlingsplan för förändringar och förbättringar av sin forskargrupps arbetsmiljö.

Omfattning

Kursstart 13-14 september 2017, avslutas i april 2018.
Kursen motsvarar två veckors heltidsstudier.

Upplägg/ innehåll

Kursen inleds med ett internat (två dagar, 13-14 september 2017) då bland annat vikarierande Rektor och pro Rekor samt Forskardekanen deltar. Dagen innehåller även ämnen som akademiskt ledarskap och inspirerande föreläsningar t.ex. av Pofesson Thomas Sakmar från Rockefeller University.

Datum för seminarier, se nedan. Exempel: "Coaching and group dynamics" och "Feedback, perfomance review & conflict handling" samt "Successful scientific writing".

Arbetet i smågrupper, de sk. backstage-grupperna innebär åtta träffar på 3 timmar, 13.30-17.30 samma dagar som seminarierna, se nedan. Ytteligare två träffar schemaläggs.

Kursen avslutas med storgruppsseminarium (heldag, 25 april 2018). En webbkurs ingår i kursen och hela kursen hålls på engelska.

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan är öppen 18 april - 16 juni

Datum:

 • Internat (två dagar, 13-14 september 2017)
 • Seminarier, 11 okt (kl. 9.00 – 12.30), 15 nov (kl. 9.00 – 12.30), 12 dec (kl. 9.00 – 12.30), 24 jan (kl. 9.00 – 12.30), 21 feb (kl. 9.00–12.30) samt 14 mars (kl. 9.00 – 12.30). Exempel: "Coaching and group dynamics" och "Feedback, perfomance review & conflict handling" samt "Successful scientific writing".
 • Smågrupper, sk backstage-grupper; 9 träffar varav den första 14 sept, därefter (13.30 - 16.30) den 11 okt, 15 nov, 12 dec, 24 jan, 21 feb samt 14 mars. Tilkommer två träffar - en före årsskiftet och en efter.
 • Avslutningsseminarium (heldag, 25 april 2018).
 • En webbkurs ingår i kursen

Språk: Engelska

Obs! Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa senast den 16 juni till: elisabet.lindgren@ki.se

Behörighet och urval

Kursen vänder sig till:

 • disputerad forskare och som är aktiv på Karolinska Institutet eller ett partneruniversitet
 • nya forskargruppledare som har personalansvar för minst två medlemmar i sin grupp.

Obs! Ett rekommendationsbrev från prefekt eller sektionschef samt ett eget motivationsbrev är obligatoriskt. Vänligen sänd dessa till: elisabet.lindgren@ki.se

Om antalet sökande till kursen överstiger antalet platser kommer ett urval att göras.

Antal deltagare: 32

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar eller senare debiteras institutionen 2.500 kr.

Kursledare

Kursen arrangeras av Styrelsen för forskarutbildning och Styrelsen för forskning och kursledare är: Helena Karlström, Markus Moll och Kent Jardemark.

Kursledare

Helena Karlström

Telefon: 08-585 837 77
E-post: Helena.Karlstrom@ki.se

Kursledare

Markus Moll

Telefon: 08-585 896 86
E-post: Markus.Moll@ki.se

Kursledare

Kent Jardemark

Telefon: 076-864 93 48
E-post: Kent.Jardemark@ki.se

Kontakt

Handläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

LedningStyrelse