Ledamöter - Styrelsen för utbildning

This page in English

I styrelsen för utbildning finns det lärarrepresentanter, studentrepresentanter, fackliga representanter, adjungerade ledamöter och tjänstemän.

I styrelsen har dekanus, prodekanus, sex representanter för lärare samt fyra studentrepresentanter rösträtt. Därutöver ingår fackliga representanter, adjungerade ledamöter och övriga deltagare.

Mandatperioden 2015-2018

Dekaner

Annika Östman Wernerson
professor, dekan och ordförande

Gunnar Nilsson
professor, prodekan och vice ordförande

Lärarrepresentanter

Maria Bradley
universitetslektor

Rune Brautaset
univeritetslektor    

Lars Henningsohn
universitetslektor 

Anna Kiessling
universitetslektor

Ann Langius-Eklöf
professor              

Johanna Zilliacus
universitetslektor

Studentrepresentanter

Iris Peña Arriaran MF
Felix von Renteln MF
Abdullah Saleh OF
Leo Ziegel MF

Fackliga representanter

Carina Eklund (suppleant Nasrin Bavand-Chobot) OFR
Emilie Hultin (suppleant Miriam Mintz) SACO
Vakant SEKO

Adjungerade ledamöter

Lärarrepresentant FS: vakant
Lärarrepresentant FUS: prodekan Lennart Nilsson
Studentombudet: Nazira Hammoud Shahwan
Vicedekan för samverkan med SLL: Ewa Ehrenborg

Tjänstemän

Åsa Nandorf bitr. avdelningschef 
Reet Joandi avdelningschef
Maya Petrén styrelsesamordnare
Katharina Soffronow controller

Kontakt

Samordnare

Maya Petrén

Telefon: 08-524 867 44
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: Maya.Petren@ki.se

Länkar

Styrelse