Ledamöter - Styrelsen för forskning

This page in English

Mandatperioden 2015-2018

Dekaner

Anders Gustafsson
professor, dekan och ordförande

Marie Wahren-Herlenius
professor, prodekan och vice ordförande

Lärarrepresentanter

Patrik Ernfors
professor 

Laura Fratiglioni
professor

Per Hall
professor                        

Anna Krook
professor

Anna Martling
professor

Camilla Björkegren
professor

Studentrepresentanter

Daniel Holl MF
Sebastian Ols MF
Zeinab Chith OF
Benedek Bozoky MF

Fackliga representanter

Gunnel Brolin OFR
Henry Wölling SEKO
Jonas Fuxe SACO

Adjungerade ledamöter

Emma Andersson, Junior Faculty
Stefan Eriksson universitetslektor, vicedekan för infrastruktur
Birgitta Henriques Normark professor, vicedekan för rekrytering, ordf. i rekryteringsutskottet
Carolina Hagberg suppleant Junior Faculty
Marianne Schultzberg dekan för forskarutbildning
Annika Östman Wernerson dekan för utbildning

Tjänstemän

Mats Andersson samordnare
Katarina Sternudd forskningsinformatör
Magnus Ericson styrelsesamordnare
Reet Joandi avdelningschef
Henrik Lundström controller

Länkar

Styrelse