Ledamöter - Styrelsen för forskarutbildning

This page in English

Ledamöter i Styrelsen för forskarutbildning och övriga representanter.

Mandatperioden 2015-2018

Dekaner

Marianne Schultzberg
professor, dekan och ordförande

Lennart Nilsson
professor, prodekan och vice ordförande

Lärarrepresentanter

Catharina Larsson
professor

Kent Jardemark
universitetslektor

Lena Palmberg
forskare

Maria Ankarcrona
professor

Michael Fored
universitetslektor

Nico Dantuma
professor

Doktorandrepresentanter

Anna Ilar
Eva Hesselmark
Susanne Neumann
Qiaoli Wang

Adjungerade

Andrea Carmine Belin (suppleant Elizabeth Arkema), Junior Faculty
Erika Franzén, tillträdande vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå från 1 januari 2019
Gunnar Nilsson, US
Vakant, FS

Fackliga representanter

Venus Azhary (OFR)
Biborka Bereczky Veress (SACO)
Vakant (SEKO)

Övriga

Reet Joandi, avdelningschef SER
Johanna Bäckström, enhetschef på Student- och karriärservice, UFS
Henrik Lundström, controller
Clara Ersson, styrelsesamordnare
Åsa Samuelsson Ökmengil, doktorandombud, MF
Robert Harris, central studierektor
Ingeborg van der Ploeg, central studierektor

Kontakt

Samordnare i Styrelsen för forskarutbildning

Clara Ersson

Telefon: 08-524 861 97
E-post: Clara.Ersson@ki.se

Dekan

Marianne Schultzberg

Telefon: 08-585 838 89
E-post: Marianne.Schultzberg@ki.se

ForskarutbildningStyrelse