Lars Holmgren ny prefekt vid institutionen för onkologi-patologi

Publicerat 2018-06-26 15:07. Uppdaterat 2018-06-26 15:14

Beslut har fattats om att tillförordna Lars Holmgren som prefekt vid institutionen för onkologi-patologi för perioden 2018-07-01 till 2023-06-30.

Lars Holmgren har tidigare varit studierektor för forskarutbildning vid institutionen för onkologi-patologi och lärarrepresentant i styrelsen för forskarutbildning. Han tog över som ställföreträdande prefekt under tidigare prefekten Dan Grandérs sjukdomsperiod och bortgång i oktober 2017.

Ledning