Lärplattform

This page in English

Ping Pong

Dagens lärplattform på Karolinska Institutet är Ping Pong. Plattformen kommer att ersättas i och med start av ett implementeringsprojekt med början 2018.

Canvas

Införandets syfte

Syftet med införandet är att implementera en modern lärplattform för all utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarnivå på Karolinska Institutet (KI). Tillsammans med NORDUnet, Sunet och andra universitet och högskolor har en upphandling gjorts, och utfallet blev att plattformen Canvas från företaget Instructure valdes. Canvas kommer att ersätta dagens plattform som är Ping Pong.

När ska den nya lärplattformen börja användas?

Samtliga kurser och program ska börja använda den nya lärplattformen under 2019. Exakt startmånad kommer att styras av datum för kursstart, vilket betyder att majoriteten kommer starta i januari eller augusti.

Under hösten 2018 kommer även ett begränsat antal pilotkurser att börja använda plattformen som vi den tidpunkten kommer att ha begränsad funktionalitet. Syftet med piloten är att införandeprojektet ska kunna få återkoppling gällande eventuella problem, kunna fastställa kursmallar med mera.

Hur kommer införandet att påverka lärare och kursansvariga?

Väl infört möjliggör Canvas en stor kvalitetshöjning gällande det digitala pedagogiska stödet. Det nya verktyget innehåller bättre möjligheter att presentera kursinnehåll, bättre interaktionsmöjligheter med studenterna med mera.

I de flesta fall kommer lärare och kursansvariga vara de som är mest lämpade att bygga upp de nya kursrummen, men exakt vilka resurser som kommer att involveras kommer att beslutas av respektive institution/program. Arbetet kommer att behövas göras månaderna innan kursstart.

Införandeansvar och Canvas Champions

Respektive institution är ansvarig för införandet av Canvas. En så kallad Canvas Champion kommer att utses av respektive institution (eller sektioner på större institutioner), som inledningsvis kommer att göra en införandeplanering anpassad för sin institution. Canvas Champion kommer även att stötta lärare och kursansvariga vid uppbyggnad av de nya kursrummen i Canvas.

Införandeprojektets projektgrupp kommer att stötta samtliga Canvas Champions, säkerställa att samtliga lärare/kursansvariga får en grundutbildning samt erbjuda drop-in-support vid fast bestämda tider (dessa kommer att kommuniceras efter sommaren).

Förtydligande: Canvas Champions kommer att utses per institution och inte per program, som tidigare informerats om på bland annat informationsträffarna den femte och tolfte juni.

Vad kommer att hända med Ping Pong?

Den nya lärplattformen (Canvas) kommer att ersätta Ping Pong som kommer att avvecklas i slutet av 2019. Innan utgången av 2019 kommer alla kurser att behöva finnas i Canvas, då det efter det inte kommer att vara möjligt att komma åt Ping Pong. För att uppfylla aktuella lagkrav kommer Ping Ping att behållas i arkivform ytterligare två år efter det, men det kommer inte att kunna användas i undervisningssyfte efter 2019. Vi återkommer när det gäller utbildningar där studenterna ska avsluta sina studier och där en övergångsperiod behövs.

Lär dig mer om Canvas

Vill du veta mer om den nya lärplattformen? Besök Canvas at Karolinska Institutet för mer information.

Om projektet

Kontakt

För frågor angående projektet, kontakta Mathias Pettersson, projektledare, mathias.pettersson@ki.se, 073-513 22 30

Länkar

LärarePedagogikStudent