Lärarrepresentanter vid spikning av avhandling

This page in English

När en avhandling är tryckt ska den godkännas av en lärarrepresentant utsedd av styrelsen för forskarutbildning. När lärarrepresentanten har skrivit "må spikas" på avhandlingen kan den spikas och spridas.

Kyllike Christensson
Tel: 070-7568821
E-post: kyllike.christensson@ki.se
Adress: Enheten för reproduktiv hälsa
Retzius väg 13, KI Solna

Anders Ekbom
Tel: 08-51779302, 070-3112391
E-post: anders.ekbom@ki.se
Adress: Enheten för klinisk epidemiologi
Eugeniahemmet T2
Institutionen för Medicin,Solna

Roland Möllby
Tel: 08-5248 7175, 070-268 6400
E-post: roland.mollby@ki.se
Adress: Institutionen för Mikrobiologi, Tumör och Cellbiologi (MTC)
Nobels väg16, KI Solna.

Christer Sandahl
Tel: 08-5248 3618; Mobil: 070-618 3618
E-post: christer.sandahl@ki.se
Adress: Medical Management Centrum, LIME
Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18a, KI Solna

Töres Theorell
Tel: 070-5432325 eller 08-804033
E-post: tores.theorell@ki.se alternativt tores.theorell@stressforskning.su.se
Adress: Institutionen för neurovetenskap
Hemadress: Karlbergsvägen 72B, 11335 Stockholm

Ulf Rydberg 
Tel: 08-530 261 49 
E-post: ulf.rydberg@ki.se 
Adress: Psykiatri M 67. Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Kerstin Brismar
Tel: 08-517 728 45, 0706-23 13 84, 0704-84 87 87
E-post: kerstin.brismar@ki.se
Adress: Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Rolf Luft Research Center for Diabetes and Endocrinology, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, L1:00

Bo Rydqvist
Tel: 08-52487267, 0709-950661
E-post: bo.rydqvist@ki.se
Adress: Institutionen för fysiologi och farmkalogi, von Eulers väg 8, plan 3, KI Campus

Lars Alfredsson
Tel: 08-524 874 88
E-post: Lars.Alfredsson@ki.se
Adress: Institutionen för Miljömedicin, Solna

Lena von Koch
Tel: 08-524 835 55
E-post: lena.von.koch@ki.se
Adress: Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS)
Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för arbetsterapi, Huddinge

Agneta Nordberg
Tel: 08-585 854 67
E-post: agneta.k.nordberg@ki.se
Adress: Division of Alzheimer Neurobiology, Novum, plan 5, Huddinge.

Maria Ankarcrona
Tel: 073-6251497
E-post: maria.ankarcrona@ki.se
Adress: Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för Neurogeriatrik
BioClinicum, Akademiska Stråket 1 (J10:30), Solna

Annika Scheynius
Telefon: 070-6057927
E-post: annika.scheynius@ki.se
Adress: SciLifeLab, Gamma 3, Tomtebovägen 23, 17165 Stockholm

Per Wändell
Tel: 08-52488708, 073-6563540
E-post: per.wandell@ki.se
Address: Alfred Nobels allé 23, D2, SE-14183 Huddinge, Sweden, sektionen för allmänmedicin och primärvård" finns på flygel D2 på ANA 23, Huddinge

Anita Aperia
Tel: 0705937339
anita.aperia@ki.se
Adress:Tomtebodavägen 23A 

Eva Jansson
Tel: 0763-445466
E-post: eva.jansson@ki.se
Adress: Klinisk fysiologi, C1 82, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Ingemar Björkhem
Tel 08-58581235 , 0708 754434
E-post: ingemar.bjorkhem@ki.se
Adress: Klin Kem Lab, C174, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Annelie Brauner
Tel 08-51773914, 070 5863322
E-post: annelie.brauner@ki.se
Adress: Klinisk mikrobiologi, L2:02 Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Björn Klinge
Tel: 08 5248 8040
E-post: bjorn.klinge@ki.se
Adress: Alfred Nobels Allé 8, Flemingsberg, Institutionen för Odontologi, plan 6 (Administration)

Boris Zhivotovsky
Tel: 070-3297588
E-post: boris.zhivotovsky@ki.se
Adress: Nobels väg. 13. Institutet för miljömedicin

Mona Ståhle
Tel: 08-5177 3348
E-post: mona.stahle@ki.se
Adresser: Dermatology unit B2:01, Karolinska University Hospital, Solna
Hudkliniken karolinska universitetssjukhuset, Solna, Ingång B201

Ola Weiland
Tel: 08-58582273, 070 633 23 47
E-post: ola.weiland@ki.se
Adress: Div of Infectious Diseases, I73 Karolinska University Hospital Huddinge

Andreas Stark
Tel: 070-8606487
E-post: andre.stark@ki.se
Adress: Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus, rumsnummer 3314 

Peter Henriksson
Tel: 070 4844707
E-post: peter.henriksson@ki.se
Hus 50 plan 4 Danderyds sjukhus

Tomas Hökfelt
Tel: 08-52487070
E-post: tomas.hokfelt@ki.se
Adress: Retziuslab, Retzius väg 8, Plan 5 (via receptionen intill Hillarpsalen)

Vinod Diwan
Tel: 070-6055775
E-post: vinod.diwan@ki.se
Adress: Widerströmskahuset, Plan 4 Tomtebodsvägen 18A, campus Solna 

Hugo Lagercrantz 
Tel: 070-9845273
E-post: hugo.lagercrantz@ki.se
Adress: Tomtebodavägen 9 Solna

Birgitta Agerberth 
Tel: 070-7494952
E-post: birgitta.agerberth@ki.se
Adress LabMed, Klinisk Mikrobiologi, 
Alfred Nobels Allé 8 (ANA 8), plan 7, Huddinge

Lars Rydén
Tel: 0851772171, 0707292171
E-post: lars.ryden@ki.se
FoU - Tema Hjärta och Kärl, S1:02
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Karin Schenck-Gustafsson
Tel: 070-7686487
E-post: karin.schenck-gustafsson@ki.se
Adress FOU Tema Hjärt-Kärl, Norrbacka S1:02

Kontakt

Frågor om disputationsprocessen

Disputationskommittén

E-post: disputation@ki.se

Handläggare

Sofie Petersson

Telefon: 08-524 865 52
Enhet: Enheten för Antagning, Examen och Disputation
E-post: sofie.petersson@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Gunilla Hovén Malinowski

Telefon: 08-524 860 22
E-post: Gunilla.Hoven-Malinowski@ki.se

Handläggare Disputationskommittén

Catherine Bollö

Telefon: 08-524 863 62
E-post: catherine.bollo@ki.se

Länkar

Forskarutbildning