Lärandemiljöråd

Ett nytt lärandemiljöråd har bildats som ska hantera frågor som rör lärandemiljöer inom såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inom utbildning på forskarnivå.

Ledamöter

Rådet leds av samordnaren för infrastrukturfrågor inom utbildning, Lars-Arne Haldosén, i övrigt ingår lärarrepresentanter från utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskarnivå, studentrepresentanter och representanter från enhet för pedagogisk utveckling.

  • Lars-Arne Haldosén, samordnare för infrastruktur inom utbildning (ordförande)
  • Lennart Ilke, fastighetsdirektör
  • Michael Fored, lärarrepresentant för utb på forskarnivå
  • Matti Nikkola, lärarrepresentant för utb på forskarnivå
  • Karin Garming Legert, lärarrepresentant för utb på grundnivå och avancerad nivå
  • Elisabet Stener-Victorin, lärarrepresentant för utb på grundnivå och avancerad nivå
  • Lena Nilsson-Wikmar, lärarrepresentant för utb på grundnivå och avancerad nivå
  • Representant för pedagogisk utveckling (utses av CLK)
  • Två studentrepresentanter (utses av studentkårerna)

Rådets uppdrag

Rådets uppdrag är att bistå samordnaren i dennes uppdrag att bereda och bevaka infrastrukturfrågor inom utbildning, inklusive återrapportering till styrelsen för utbildning.

Kontakt

Handläggare

Philip Malmgren

Telefon: 08-524 865 28
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: philip.malmgren@ki.se