Lagar och förordningar

Nedan följer en förteckning över de olika rättsakter som reglerar offentlig upphandling och de områden som i övrigt aktualiseras vid offentlig upphandling.

Lagar

Förordningar

Tillkännagivande

EG-direktiv

EU-förordningar och beslut