Ladoksupport

This page in English

Kontaktuppgifter för support med Ladok på KI.

Ladoksupport för utbildningsadministratörer

Central Ladoksupport, UFS

Telefon: 08-524 864 59
E-post: UFS-Systemforvaltning@ki.se

Telefontid  (med reservation för ändringar)

Mån 10.00-11.30

Tis-fre 9.00-11.30

 

 

 

 

Support för resultatrapportörer och examinatorer

Vänd dig i första hand till utbildningsadministratör vid din institution. 

Studenter och doktorander på KI

Kontakta den kursgivande institutionen eller Infopunkten.

Länkar