Ladok VIS

LADOK står för Lokalt ADB-baserat studiedokumentationssytem och är ett lokalt register över de studerande på KI samt deras studieresultat.

Viktig information

Ladok 3 planeras att ersätta Ladok 2 vecka 46. Ladok 3 kommer att innehålla helt ny funktionalitet och det har därför beslutats att applikationerna Utbildning och Forskarutbildning i VIS initialt inte kommer att integreras mot Ladok 3. Tanken är att berörda skall bekanta sig med Ladok 3 och att vi därefter ser vilka behov som inte uppfylls i Ladok och som VIS skulle kunna uppfylla istället.

Applikationerna Utbildning och Forskarutbildnings data kommer uppdateras till och med den 5 november 2017 som även är det sista datumet det går att registrera i Ladok 2. Applikationerna kommer därefter inte att uppdateras och efter årsskiftet kommer de så småningom att tas bort.