Ladok

This page in English

Ladok är ett nationellt system som ska ge universitet och högskolor i Sverige stöd i olika delar av den studieadministrativa processen. I november övergick KI till det nya Ladok-systemet.