Kvällskurs Studentaktiverande metoder

Syfte

Vill Du hitta ny inspiration som lärare och utveckla Din skicklighet i att hitta olika former att stimulera Dina studenter / deltagare till aktivt deltagande? Denna kvällskurs om tre tillfällen syftar till att ge Dig verktyg till att engagera Dina deltagare för att främja djuplärande.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:

  • Diskutera hur case i olika former kan användas i undervisning
  • Identifiera olika sätt konst (bildkonst, fotografi och skulptur) kan användas i undervisning
  • Systematiskt skapa en struktur för att facilitera diskussioner under en lektion/seminarium/föreläsning

Innehåll

● Att använda case i undervisning
● Att använda bildkonst och fotografi som utgångspunkt för diskussioner
● Att identifiera ”meningsfulla ankare” att utgå från i diskussioner med studenter
● Att skapa en diskussionsstrategi för att systematiskt kunna leda en diskussion kopplat till lärandemål

Omfattning och format

Kursen motsvarar 3 dagars heltidsstudier.

Kursdatum

  • 9 maj 18-21 Strix, von Eulers väg, Solna
  • 16 maj 18-21 Gunnar Höglund, Berzeliusväg 3, Solna
  • 23 maj 18-21 Strix, von Eulers väg 4B, Solna

Huvudområde och nivå

Högskolepedagogisk fortsättningskurs som riktar sig till lärare/handledare. Kursen är meriterande vid ansökan om docentur vid KI.

Behörighet/Förkunskapskrav:

Grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor) motsvarande t.ex PUL, GHP, GHPD eller HPK

Språk: Svenska

Arbetsformer

I den pedagogiska grundsyn som kursen bygger på ingår att kursdeltagarna deltar aktivt under kursens samtliga moment. I kursen kommer deltagarna att få bekanta sig med olika exempel på material som kan användas för att initiera diskussion såsom case, bildkonst och fotografi. En central del i kursen är att hjälpa deltagarna hitta ny inspiration i att aktivera studenter och hitta former för att förbereda och genomföra diskussioner systematiskt.

Anmälan

Bedömning/examination

Examination av kursens lärandemål sker genom att deltagaren:

Presenterar en strategi för hur case/konst/fotografi kan användas i undervisningen för att stimulera diskussion och djuplärande.
Presentera en strategi för ”meningsfulla ankare” kan identifieras som utgångspunkt i lärarledda diskussioner.
Presentera en strategi för hur en diskussion kan organiseras och struktureras.

Övrigt

Kursutvärdering kommer att genomföras. Examination för kursen kommer att tillhandahållas under
tid av ett år efter kursens slut.

Litteratur och övriga läromedel

Brookfield, S & Preskill, S. 2005. Discussion as a way of teaching: Tools and techniques for democratic classrooms. Jossey-Bass, San Francisco. (Second edition).

Kursansvarig

Forskare

Jonas Nordquist

Enhet: Medical Case Centre
E-post: Jonas.Nordquist@ki.se

KursLärandeLärarePedagogik