Kvällskurs Debatt som pedagogisk metod

Syfte

Det finns många metoder för att främja djuplärande och studentaktivitet i undervisningen. Pedagogiska metoder som både är lustfyllda, kreativa, engagerade och utmanande är viktiga för att höja kvalitén på lärandet. I många anglosaxiska länder finns en stark debattradition och många studentorganisationer har egna s k debating societies / clubs. Alla som sett sådana debatter kan vittna om dess pedagogiska kraft!

Att debattera kräver förmåga att formulera positioner, utvärdera argument och fakta, kontrastera olika argument mot varandra och att syntetisera. Alla dessa förmågor ligger på en hög nivå i SOLO-taxonomin.

Du kommer också att själv att vara bättre förberedd för att kommunicera Din forskning på olika konferenser, symposier och kongresser där Du endera organiserar, modererar eller deltar i paneler av olika slag.

Lärandemål

Efter kursen ska deltagaren kunna:
• Planera en debatt.
• Förbereda deltagande i debatten.
• Moderera debatten.

Innehåll

Kursen har tre teman; att planera, moderera och delta i en debatt.

En extra bonus med kursen är att när Du själv tränat dessa delar av en debatt kommer Du också att själv att vara bättre förberedd för att kommunicera Din forskning på olika konferenser, symposier och kongresser där Du endera organiserar, modererar eller deltar i paneler av olika slag.

Omfattning och format

Kursen motsvarar 3 dagars heltidsstudier.

Kursdatum

  • 17 april 18-21, Strix, von Eulers väg 4B, Solna
  • 18 april 18-21 , Strix, von Eulers väg 4B, Solna
  • 26 april 18- 21, Strix, von Eulers väg 4B, Solna

Huvudområde och nivå

Högskolepedagogisk fortsättningskurs som riktar sig till lärare/handledare. Kursen är meriterande vid ansökan om docentur vid KI. Behörighet/Förkunskapskrav:
Grundläggande högskolepedagogisk utbildning (3-5 veckor) motsvarande t.ex PUL, GHP, GHPD eller HPK.

Språk: Svenska

Arbetsformer

I den pedagogiska grundsyn som kursen bygger på ingår att kursdeltagarna deltar aktivt under kursens samtliga moment. I kursen kommer deltagarna att aktivt få träna på de tre aspekter av en debatt som kursen berör.

Anmälan

Bedömning/examination

Examination av kursens lärandemål sker genom att deltagaren:

Förbereder en debatt
Genomför en debatt i rollen som deltagare eller moderator
Analyserar en debatt utifrån de teman kursen omfattar

Övrigt

Kursutvärdering kommer att genomföras. Examination för kursen kommer att tillhandahållas under tid av ett år efter kursens slut.

Litteratur och övriga läromedel

Huber, R & Snider, A. 2006. Influencing through argument. International Debate Education Association, New York.
Olika kort filmer från debatter kommer användas på svenska och engelska.

Kursansvarig

Forskare

Jonas Nordquist

Enhet: Medical Case Centre
E-post: Jonas.Nordquist@ki.se

DebattKursLärandeLärarePedagogik