Kurskatalog och lediga kursplatser - forskarutbildningskurser

This page in English

Red apple on booksKarolinska Institutet erbjuder varje termin ett stort antal forskarutbildningskurser. 

Kurserna arrangeras som fristående kurser, inom ett forskarutbildningsprogram eller inom en forskarskola.

De fristående kurserna och de inom forskarutbildningsprogrammen publiceras i kurskatalogen. Därefter annonseras lediga kursplatser på webben. 

Kurskatalogen

Kurskatalogen publiceras omkring den 15 april resp. den 15 oktober och är öppen för ansökan under en månad. Ansökan sker direkt i katalogen. Se även vidare information om ytterligare kurser i försöksdjursvetenskap, än de som annonseras i kurskatalogen.

Kurskatalogen HT18 är öppen för ansökan under perioden 16 april- 15 maj 2018.

KI:s kurser är öppna för registrerade doktorander vid samtliga universitet och högskolor samt post docs vid KI. I mån av plats kan även andra sökande antas.

Lediga kursplatser

Se den engelskspråkiga sidan för lista över kurser med lediga platser som löpande uppdateras med forskarutbildningskurser som har platser kvar inför kursstart. Lediga platser fylls i första hand med doktorander eller KI post docs, i enlighet med urvalskriterierna för kurser på forskarnivå.

Behörighet och urval

De generella urvalskriterierna för antagning till forskarutbildningskurser vid KI.

Din personliga profil

Första gången du loggar in i kurskatalogen (KIWAS) för att söka kurser skapar du en personlig profil där du bland annat anger den epost-adress du nås på samt din status som sökande, dvs om du är doktorand vid KI eller tillhör en annan kategori sökande.

Om något ändras, dina kontaktuppgifter eller din status som sökande, är det viktigt att du loggar in och ändrar detta i din personliga profil. Om ändringen sker under pågående antagning rekommenderar vi att du även kontaktar aktuell kursgivare.

Det är viktigt att du inte går miste om erbjuden kursplats på grund av ändrad epost-adress och även att ditt registreringsdatum som doktorand är korrekt, eftersom detta påverkar din möjlighet till att erbjudas plats på kursen.

Antagning till kurs

Antagning görs i regel med hjälp av KIWAS och du aviseras via epost till den adress du angivit. Du tackar ja/nej genom att logga in och svara under Mina kurser inom utsatt tid. Du kompletterar ditt ja-svar med att skanna och mejla det handledarintyg som ingår i antagningsmeddelandet (via e-post) sedan det har signerats av dig och din handledare. 

Antagning till restplatser genomförs utanför KIWAS och meddelas via epost med ett handledarintyg som bilaga. Du svarar via epost och (om du tackar ja) bifogar det signerade och inskannade handledarintyget.

Att tacka ja och sedan lämna återbud

Forskarutbildningskurser är kostnadsfria för deltagarna. På KI har vi dessutom policyn att i mån av plats även anta andra sökande än våra egna doktorander och post docs. Tomma kursplatser på grund av sena avhopp ställer till problem för kursgivaren, både vad gäller kursplanering och -administration och utebliven finansiering. Vid för lågt deltagarantal kan kursen komma att ställas in med kort varsel, vilket drabbar andra sökande.

Återbud ska därför lämnas senast 30 dagar före kursstart för att ge kursgivaren en chans att hitta en ersättare. För senare avhopp kan en administrativ avgift komma att debiteras handledaren. Undantag görs för frånvaro med giltigt skäl. Intyg på detta kan efterfrågas. Att utebli från kurs likställs med avhopp.

Länkar

Kontakt

Handläggare

Anna Gustafsson

Telefon: 08-524 860 18
E-post: anna.gustafsson@ki.se

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Lennart Nilsson

Telefon: 08-524 810 99
E-post: Lennart.Nilsson@ki.se

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Lena Von Koch

E-post: Lena.Von.Koch@ki.se

Koordinator för forskarutbildning

Ingeborg van der Ploeg

Telefon: 08-524 867 00
E-post: Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se

DoktorandForskarutbildningKurs