Kurser, seminarier och utbildningsmaterial inom lika villkor

Webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor på KI

KI har tagit fram en webbkurs om diskrimineringslagen och lika villkor vid KI. Kursen finns i Ping Pong som alla studenter och anställda vid KI har tillgång till. Utbildningen är tänkt som en första introduktion till lika villkor vid KI. För mer djupgående utbildning rekommenderar vi att man kompletterar med seminarier och föreläsningar. 

Så kommer du åt kursen
Logga in i kurs- och programwebben Ping Pong med ditt vanliga KI-ID (om du inte har något konto kontaktar du IKT-pedagogerna, universitetsbiblioteket). Under fliken ”aktiviteter” kan du välja visa katalog, välj Webbkurs om lika villkor vid Karolinska Institutet genom att klicka på starta. 

 

Övriga föreläsningar, seminarier

14 mars 2018 - Lecture on sexual harassment (föreläsningen ges på engelska)

 

Utbildningsmaterial, checklistor m.m. från andra organisationer 

Om likabehandling i rekryteringsprocessen
Se kompetensen - en guide vid rekrytering
Checklista vid tillfälliga konferenser