Kursdesign ht 2018

This page in English

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som ansvarar för eller är involverade i att designa kurser. Under kursen fördjupar deltagarna förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidarutveckla en egen/autentisk kurs.

Omfattning och kort beskrivning

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review. Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av innehåll, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, summativ bedömning och  utvärdering.

För godkänd kurs krävs att deltagarna genomför samtliga uppgifter på Pingpong och i examinationsuppgiften visar att kursens lärandemål är uppnådda.

Kursen ges i Solna

Kursdatum

- 19-20 september
- 16 oktober
- 8 november
- 4 december

Förkunskaper

Kursen är en fortsättningskurs och kräver godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande tre veckor, exempelvis Pedagogik för universitetslärare I eller Grundläggande högskolepedagogik.

Språk

Kursen ges parallellt med Designing Doctoral Courses. Vissa moment i Kursdesign-kursen är desamma som de i Designing Doctoral Courses och i dessa moment sker undervisningen på engelska. I övriga moment används svenska.

Avbokningsregler

Vid avbokning 14 dagar eller senare debiteras institutionen 2.500 kr.

Anmäl dig här

(anmälan är öppen den 15 mars - 15 april)

Kursledare

Adjunkt

Ann-Kristin Sandberg

Telefon: 08-524 836 60
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: Ann-Kristin.Sandberg@ki.se

KursLärandeLärare