Kursdesign hösten 2019

This page in English
Kursdatum
Hösten 2019

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som ansvarar för eller är involverade i att designa kurser. Under kursen fördjupar deltagarna förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidarutveckla en egen/autentisk kurs.

Omfattning och kort beskrivning

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review. Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av innehåll, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, summativ bedömning och  utvärdering.

För godkänd kurs krävs att deltagarna genomför samtliga uppgifter på Pingpong och i examinationsuppgiften visar att kursens lärandemål är uppnådda.

Förkunskaper

Kursen är en fortsättningskurs och kräver godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande tre veckor, exempelvis Pedagogik för universitetslärare I eller Grundläggande högskolepedagogik.

Språk

Kursen ges parallellt med Designing Doctoral Courses. Vissa moment i Kursdesignkursen är desamma som de i Designing Doctoral Courses och i dessa moment sker undervisningen på engelska. I övriga moment används svenska.

 

Kursen ges i Solna

 

Anmäl dig här

Anmälan öppnar 15 april

Kursledare

Forskare

Jonas Nordquist

Enhet: Medical Case Centre
E-post: Jonas.Nordquist@ki.se

Utbildningsadministratör

Karin Wrangö

E-post: karin.wrango@ki.se

KursLärandeLärarePedagogik