Kursdesign för forskarutbildningskurser

This page in English

Planerar du en forskarutbildningskurs eller har du redan erfarenhet från att arrangera forskarutbildningskurser? Ta tillfället i akt att förbättra dina kunskaper och diskutera relevanta frågeställningar med dina lärarkollegor.

Kursen Designing doctoral courses fokuserar på forskarutbildningens specifika utmaningar och möjligheter. Kursen riktar sig till kursansvariga med uppgift att designa kurser på forskarnivå på Karolinska Institutet.

Läs mer om kursen, planerade kursdatum och anmälan. Eftersom kursen är engelskspråkig är informationen enbart på engelska.

Kontakt

Handläggare

Elisabet Lindgren

Telefon: 08-524 836 38
Enhet: Unit for Medical Education and Technology (UMET)
E-post: elisabet.lindgren@ki.se

Kursledare

Juha Nieminen

Telefon: 08-524 862 54
E-post: juha.nieminen@ki.se

ForskarutbildningKurs