Kurs: Designing doctoral courses

Publicerat 2017-03-30 19:33. Uppdaterat 2017-03-30 19:37This page in English

Planerar du en kurs på forskarnivå eller har du redan erfarenhet från att arrangera forskarutbildningskurser? Ta tillfället i akt att förbättra dina kunskaper och diskutera relevanta frågeställningar med dina lärarkollegor.

Kursen Designing doctoral courses fokuserar på forskarutbildningens specifika utmaningar och möjligheter. Kursen riktar sig till kursansvariga med uppgift att designa kurser på forskarnivå på KI.

Mer information om kursen och ansökningsprocessen (på engelska)

Sista dag för ansökan: 30 april.

ForskarutbildningKurs