Köp och sälj

This page in English

Avveckling av laboratorieutrustning från verksamheter inom Karolinska Institutet i samband med flyttar till Biomedicum, Bioclinicum, Neo och ANA8.

Flytten till nya forskningslokaler innebär att forskargrupper flyttar samman i nya konstellationer och kommer att dela utrustning i stor utsträckning. Utrustningsinventering pågår och det har identifierats att viss KI-ägd laboratorieutrustning inte kommer att tas med. Därför har denna sida för köp/sälj/skänk av utrustningen inom KI skapats.

(OBS! Gäller endast KI-ägd utrustning).

Sälja/skänka utrustning

Om du är intresserad av att annonsera på denna sida så fyller du formuläret Jag vill sälja/skänka laboratorieutrustning, sen publicerar en redaktör din annons på denna sida.

Obs: En artikel per ett formulär! 

Du hittar mer information kring försäljning/köp av laboratorieartiklar i Handledning AT modulen 

Glöm inte att höra av dig när din artikel fått en ny ägare, så vi kan ta bort annonsen. Detta gör du genom att skicka ett e-mail till susanne.maxeem@ki.se

Kassering

Icke fungerande och föråldrad utrustning ska kasseras innan flytt. Kassering av utrustning sker enligt ordinarie rutin och bekostas av verksamheterna själva, var god se ”Guide för avveckling och avflyttning Forsknings- och utbildningslokaler”. samt information från KI kring "Inför flytt och/eller avveckling av laboratorielokaler"

Annonser - köpa utrustning

Du hittar annonserna på laboratorieutrustning som söker ny hemvist inom KI på den engelska sidan Buy and sell. Om du är intresserad av någon av artiklarna så kontaktar du personen som är ansvarig för annonsen.

Länkar

Administration