Kontaktuppgifter - internationalisering på utbildningsprogramnivå

This page in English

Här hittar du kontaktuppgifter till de internationella studenthandläggarna och de internationella koordinatorerna.

Kontakt

Kontakta de internationella studenthandläggarna om du har frågor rörande studentutbyte och administrativa rutiner runt studentutbyte.

Kontakta de internationella koordinatorerna om du har frågor som rör utbytesavtal, regler och riktlinjer samt lärarutbyte.

Ansvariga för internationalisering på programmen

Kontakta den person som är ansvarig för internationalisering på ett program om du har frågor som gäller internationalisering på det programmet.

Susanne Guidetti, arbetsterapeutprogrammet

Jenny Selander, masterprogrammet i arbete och hälsa

Wibke Jonas, barnmorskeprogrammet

Jonas Sundbäck, biomedicinprogrammen (inkl. masterprogrammet i toxikologi) 

Maura Heverin, biomedicinsk analytikerprogrammet

Madelen Lek, masterprogrammet i bioentreprenörskap

Ann-Mari Thorsen, fysioterapeutprogrammet 

Claudia Hanson, masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Claudia Hanson, masterprogrammet i global hälsa

Maria Hägglund, masterprogrammet i hälsoinformatik

Anna-Carin Wahlberg, masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Ellika Schalling, logopedprogrammet

Aida Wahlgren, läkarprogrammet

Marika Wahlberg, optikerprogrammet

Åsa Eriksson, psykologprogrammet

Andreas Larsson, psykoterapeutprogrammet

Kent Fridell, röntgensjuksköterskeprogrammet

Eva Doukkali, sjuksköterskeprogrammet

Gunilla Lilja, sjuksköterskeprogrammet

Anette Norman, tandhygienistprogrammet

Karin Garmin-Legert, tandläkarprogrammet