Kontaktpersoner kund- och leverantörsfakturor

This page in English

Kontaktpersoner för kund- och leverantörsfakturor på institutionerna.

C 1 (MTC), C2 (MBB), C3 (FyFa), C 4 (Neuro), C 5 (CMB)

C1, MTC

Mikrobiologi, tumöroch cellbiologi (MTC)
Box 280, Nobels väg 16
Karolinska Institutet

ekonomi@mtc.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000000

Fin/Mpt: 9C1

C2, MBB

Medicinsk biokemi och biofysik (MBB)
Karolinska Institutet
Scheeles väg 2
171 77 Stockholm

ekonomi@mbb.ki.se

Kundnummer: 1110000001

Fin/Mpt: 9C2

C3, FyFa

Fysiologi och farmakolog (FyFa)
Institutionsledningen
Nanna Svartz väg 2
Karolinska Institutet 

ekonomi@fyfa.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Ekonomihandläggare 
Musa Juma Mwawado
Telefon: 08-524 876 17 
musa.juma.mwawado@ki.se

Kundnummer: 1110000002

Fin/Mpt: 9C3

C4, Neuro

Neurovetenskap A3:2 (Neuro)
Retzius väg 8
Karolinska Institutet 

ekonomi@neuro.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000003

Fin/Mpt: 9C4

C5, CMB

Cell- och molekylärbiologi (CMB)
Von Eulers väg 3, Box 285
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@cmb.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000004

Fin/Mpt: 9C5

C6 (IMM), C7 (LIME), C8 (MEB), CA (INCF), CB (KIB)

C6, IMM

Institutet för miljömedicin (IMM)
Postadress: Box 210, 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 13, Solna Karolinska Institutet 

ekonomi@imm.ki.se

Kundnummer: 1110000005

Fin/Mpt: 9C6

C7, LIME

Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)
Tomtebodavägen 18a
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@lime.ki.se

Kundnummer: 1110000006

Fin/Mpt: 9C7

C8, MEB

Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB)
Box 281, Nobels väg 12A
Karolinska Institutet

ekonomi@meb.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000007

Fin/Mpt: 9C8

CA, INCF

International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)
Nobels väg 15A
171 77 Stockholm 

ekonomi@incf.org

Kundnummer: 1110002837

Fin/Mpt: 9CA

CB, KIB

Universitetsiblioteket (KIB)
Berzelius väg 7B, FE200
171 77 Stockholm 

administrationen@kib.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000008

Fin/Mpt: 9CB

CC (KM), CD (Swetox), D1 (KI DS), S1 (KI SÖS), H1 (NVS)

CC, KM

Komparativ Medicin

ekonomi@km.ki.se

CD, Swetox

Enheten för toxikologiska vetenskaper (ETV) Swetox

Forskargatan 20
151 36 Södertälje

Fin/Mpt: 9CD

D1, KI DS

Kliniska vetenskaper (KI DS)
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm 

ekonomi@kids.ki.se
Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000009

Fin/Mpt: 9D1

S1, KI SÖS

Klinisk forskning och utbildning (KI SÖS)
Södersjukhuset
18 83 Stockholm

ekonomi@kisos.ki.se

För leverantörsfakturor:

Kundnummer: 1110000022

Fin/Mpt: 9S1

H1, NVS

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle
Alfred Nobels Allé 23, D3
141 83 Huddinge

ekonomi@nvs.ki.se

Kundnummer: 1110000010

Fin/Mpt: 9H1

H2 (BioNut), H5 (LABMED), H7 (MedH), H9 (Clintec), K1 (MMK)

H2, BioNut

Biovetenskaper och Näringslära (BioNut)
Novum
141 57 Huddinge 

ekonomi@bionut.ki.se

Kundnummer: 1110000011

Fin/Mpt: 9H2

H5, LABMED

Laboratoriemedicin (LABMED)
8100 Alfred Nobels Allé 8
141 83 Huddinge 

ekonomi@labmed.ki.se

Kundnummer: 1110000012

Fin/Mpt: 9H5

H7, MedH

Medicin, Huddinge (MedH)
C2:94 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

ekonomi@medh.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000013

Fin/Mpt: 9H7

H9, CLINTEC

Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC),
Alfred Nobels Allé 8, 5 tr,
141 83 Stockholm
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 

ekonomi@clintec.ki.se

Kundnummer: 1110000014

Fin/Mpt: 9H9

K1, MMK

Molekylär medicin och kirurgi (MMK)
L1:00
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna

ekonomi@mmk.ki.se

Kundnummer: 1110000015

Fin/Mpt: 9K1

K2 (MedS), K6 (KBH), K7 (OnkPat), K8 (CNS), K9 (PHS)

K2, MedS

Inst för Medicin, Solna (MedS)
Z5:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm 

ekonomi@meds.ki.se
För leverantörsfakturor: EA-servicekontor 

För kundfakturor:

Kundnummer: 1110000016

Fin/Mpt: 9K2

K6, KBH

Kvinnors och barns hälsa (KBH)
Institutionskansliet, Elevhemmet
H2:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna 

För kundfakturor:

ekonomi@kbh.ki.se

För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000017

Fin/Mpt: 9K6

K7, OnkPat

Onkologi-patologi (OnkPat)
Z1:00 Karolinska Universitetssjukhuset Solna

ekonomi@onkpat.ki.se
För leverantörsfakturor

För kundfakturor: Kristina Melin, 08 517 790 19

Kundnummer: 1110000018

Fin/Mpt: 9K7

K8, CNS

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS)
Tomtebodavägen 18A Plan 5
Solna 

ekonomi@cns.ki.se

Kundnummer: 1110000019

Fin/Mpt: 9K8

K9, PHS

Folkhälsovetenskap (PHS)
Tomtebodavägen 18a
171 77 Stockholm
Karolinska Institutet

ekonomi@phs.ki.se
För leverantörsfakturor: Ekonomiservice

Kundnummer: 1110000020

Fin/Mpt: 9K9

OF (DENTMED), UF/US, UI

OF, Dentmed

Odontologi (OF/Dentmed)
Box 4064
141 04 Huddinge 

ekonomi@dentmed.ki.se

Kundnummer: 1110000021

Fin/Mpt: 9OF

UF/US

Universitetsförvaltningen (UF) / Universitetsstyrelserna (US)
Ekonomienheten
Nobels väg 5
171 77 Stockholm

Ekonomiservice: ekonomiservice@ki.se

Kundnummer UF: 1110000023

Kundnummer US: 1110003103

Fin/Mpt UF: 9UF

Fin/Mpt US: 9US

UI

Fastighetsavdelningen Ekonomi
Nobels väg 5
171 55 Stockholm

Ekonomi-ui@uf.ki.se

Fin/Mpt: 9UI

Administration