Kontaktkort och personallistor

This page in English

KI:s personalkatalog (även kallad KIMKAT) är kopplad till webbplatsen, så att vi kan visa kontaktuppgifter från den på olika sätt. Vilket kontaktkort du väljer att använda beror på vilken information som ska presenteras.

Standardkontaktkort

Alla anställda och anknutna vid Karolinska Institutet har ett KI-ID som är unikt för varje person. Detta KI-ID används i standardkontaktkorten, vilka är tillgängliga för alla redaktörer över hela webbplatsen. Korten är kopplade till vår personalkatalog (KIMKAT) och uppdateras dynamiskt då ändringar sker.

Detta kontaktkort skapar du inte själv som redaktör – det finns redan i systemet.

När du ska infoga ett kontaktkort till en person som har ett KI-ID, använd i första hand detta alternativ.

Den information som visas i kontaktkortet är namn, titel, e-postadress, telefon och organisatorisk tillhörighet. Om personen i fråga har laddat upp en bild på sig själv på sin profilsida så visas den här också.

Leta upp en persons ki-id

I resultatet under namnet står sökvägen till personens profilsida och i sökvägen hittar du KI-ID för personen, oftast de tre första bokstäverna i förnamn och efternamn.

Du kan också se ki-id i den globala adresskatalogen i outlook:

Infoga ett standardkontaktkort

Skriv in contact-card:ki-id inom klamrarna [ ]. Du måste alltså skriva även contact-card, kolon och klamrar för att det ska fungera. I rutan under body finns även dessa kodsnuttar som hjälptexter.

Systemförvaltare

Kristina Sommar

Telefon: 08-524 836 11
Enhet: Tjänster och Förvaltning
E-post: Kristina.Sommar@ki.se

Kontaktkort med sammanfattning från profilsida

På sin profilsida kan alla medarbetare lägga till en sammanfattning. Om du vill visa denna sammanfattning i ett kontaktkort, gör så här:

Skriv in contact-card:ki-id:sum inom klamrarna [ ]. Observera det lilla ordet "sum".

Om du har skapat ett eget kontaktkort baserat på Kimkat-data, skriver du in contact-card:123:sum inom klamrarna [ ].

Eget kontaktkort (Contact card)

Ibland har du som redaktör behov av att skapa egna kontaktkort, exempelvis om personens mobiltelefonnummer ska visas (använd KIMKAT card) eller om personen eller funktionen saknar KI-ID (använd Custom card). Notera att de kontaktkort du skapar själv enbart går att använda på den sajt som kontaktkortet skapas på.

Gå till menyn Add content och välj Contact card.

Language – går ej att ändra här.

Title – namnet på kontaktkortet. Titeln visas enbart i administratörsgränssnittet. Använd en så beskrivande titel som möjligt, t.ex. ”XX i rollen som föreståndare”.

Type of card – välj typ av kontaktkort. Obligatoriskt.

KIMKAT card

Detta kontaktkort skapar du själv. Även detta kort har koppling till personalkatalogen. Skillnaden mot standardkontaktkortet är att du som redaktör kan göra vissa justeringar av vilka data som visas, till exempel visa mobiltelefonnummer och ändra titel på en person. Detta är framförallt användbart då du behöver visa en person i en annan kontext.

Person – Sök fram den person som kontaktkortet gäller.

Display cell phone – Kryssa i detta fält om du vill visa personens mobiltelefonnummer. Detta förutsätter att telefonnumret finns inlagt i KIMKAT.

Display organisational unit – Kryssa i detta fält om du vill att personens enhet ska visas i kontaktkortet.

Display institution – Kryssa i detta fält om du vill att personens institution ska visas i kontaktkortet.

OBS! Notera att bilden till även denna typ av kontaktkort hämtas från profilsidan.

Exempel. Hans-Gustaf Ljunggren i egenskap av dekanus för forskning och utan institutionstillhörighet:

Dekan

Hans-Gustaf Ljunggren

Telefon: 08-585 806 02
E-post: Hans-Gustaf.Ljunggren@ki.se

Custom card

Används i de fall du behöver skapa ett kontaktkort för en funktion, ex Registrator, eller om personen i fråga saknar ett KI-ID. Fyll i de fält som ska visas i kontaktkortet.

Ibland kan du som redaktör även vilja fylla i lite fylligare text för en funktion eller en tjänst, till exempel öppettider. Fyll i förekommande fall i denna information i fältet body så visas det under övriga fält i kontaktkortet.

För att skapa ett custom card väljer du det och fyller sedan i de fält du behöver.

Exempel: Registrator

Telefon: 08-524 865 95
Fax: 08-31 11 01
E-post: registrator@ki.se
Adress: Karolinska Institutet
171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 5, Solna

Öppettider:

Måndag-torsdag: 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Fredag: 9.00-11.30 och 13.00-15.00

Använda egna kontaktkort

När du skapat ett eget kontaktkort enligt avsnittet ovan infogar du det på sidan på följande sätt:

  1. Klicka på länken Contact card generator widget som du hittar under bodyrutan.
  2. Skriv in namnet på kontaktkortet (till exempel Registrator) och klicka Get code.
  3. Kopiera koden som du erhåller - till exempel
  4. Infoga denna i bodytext

Personallistor

Du som redaktör kan skapa dynamiska listor på personer som tillhör en organisatorisk enhet (ou). Detta kan vara praktiskt när du exempelvis vill lista alla medarbetare på en enhet eller i en forskargrupp. Listan genereras via KIMKAT och uppdateras automatiskt när informationen i databasen uppdateras.

OBS! Den organisatoriska enheten måste finnas i KIMKAT för att listan ska kunna genereras.

Organisatorisk enhet – hitta id-nummer

Alla organisatoriska enheter som är definierade i vår personalkatalog (KIMKAT) har ett eget id-nummer.

En organisatorisk enhets id-nummer hittar du för närvarande enklast i den gamla personalkatalogen. Du hittar även länken i verktygslisten på Internwebbens startsida.

När du har lokaliserat din organisatoriska enhet, notera id-numret i slutet av URL:en:

Infoga en lista på en sida

För att lista medarbetare i en organisatorisk enhet (till exempel en avdelning eller forskargrupp) lägger du in den kodbit med klamrar som också finns beskriven under bodyfältet.

Exempel: [ou:nummer]. Då genereras en lista över medarbetare som tillhör denna organisatoriska enhet.

Obs! Ibland kan en person förekomma två gånger i listan. Det beror i så fall på att personen har två olika anställningar eller har lagts in flera gånger i Kimkat. Alla sådana personärenden hanteras av Kimkat-administratören på institutionen.

Exempel, personal på IT-avdelningen, ou-nummer 779:

Magnus AnåSystemadministratör
Ramtin AshhadiProjektledare
Ulvi AtalarDrifttekniker
Anders BergqvistDrifttekniker
Christian BorgSystemadministratör
Christer BorgKonsult
Hugo BångKonsult
Brian CarlströmKonsult
Pratap ChatterjeeSystemutvecklare
Stellan CrusoeDrifttekniker
Rasmus DahlSystemadministratör
John EkareSystemutvecklare
Per EklundKonsult
Jan EngwallKonsult
Tomas EriksonKonsult
Andreas ErikssonKonsult
Parisa FarzbodSystemförvaltare
Edgardo FauneSystemadministratör
Johan FredinDatabastekniker
Alex GaticaSamordnare
Muj GellvénSystemförvaltare
Martina GidlöfSamordnare
Johan HagelinSystemförvaltare
Tina HarbertsProjektledare
Jean-Pierre HarzdorfKonsult
Torbjörn HeinlaidDrifttekniker
Niclas HenrikssonSystemadministratör
Tommi HimmelroosSystemutvecklare
Axel HoekstraKonsult
Pernilla HulthKonsult
Marcus IsbergKonsult
Eric JohanssonDrifttekniker
Stefan KaptensSystemadministratör
Martin KarlssonSystemadministratör
Jacob KarlssonSystemadministratör
Caroline KarlssonBudgetsamordnare
Christer KarlssonDrifttekniker
Vito KasimDrifttekniker
Tabea KemnaKommunikatör
Michal KmentDrifttekniker
Patrik KrantzDrifttekniker
Robert KällströmKonsult
Tiina LaasSystemadministratör
Tobias LagerbjelkeNätverkstekniker
Rasmus LarssonKonsult
Peter LarssonSystemadministratör
Andreas LarssonKonsult
Hanna LindKommunikatör
Lars LindströmKonsult
Patrick LundstedtSystemadministratör
Joachim LundströmSystemadministratör
Birgitta LönnerbergEnhetschef
Marie LöwinderSystemadministratör
Susanne MagnussonKonsult
Stefan MatovicDrifttekniker
Daniel MellbergKonsult
Johan MitchellDrifttekniker
Ulf MorgellProjektledare
Ali NazarSystemutvecklare
Lena NordlöfSystemförvaltare
Alfred NyekoSystemadministratör
Peter OssmanDatabassamordnare
Oliver PhalénKonsult
Martin PousetteNätverkstekniker
Yvonne PriméSystemadministratör
Oscar RamsinDrifttekniker
Gustaf RislingAvdelningschef, Enhetschef
Urban RyttmarkerIT-specialist
Johan SandfeldtIT-specialist
Juan SilvaNätverkstekniker
Kristina SommarSystemförvaltare
Jessica SommerdahlSystemförvaltare
Christian SporreSystemadministratör
Cecilia StesserSystemadministratör
Henrik SvanSystemadministratör
Ralf SwenningSystemförvaltare
Tuula TalsoSystemadministratör
Tony TaponenSystemadministratör
Ranjan ThangarajahNätverkstekniker
Fredrik TingstedtSystemadministratör
Susanne TorellEnhetschef
Helena TörnquistSamordnare
Nader VaziriKonsult
Anton VibergSystemadministratör
Jan VärmonKonsult
Fredrik WallströmIT-specialist
Inger WodeliusPersonalsamordnare
Maria YouProjektledare
Fernando ZamudioNätverkstekniker
Sebastian ZanderEnhetschef
Ove ÅbergNätverkstekniker
Sven ÖsterbergSystemadministratör

Webbpublicering